Ljungby bibliotek, barnens bibliotek med återkommande sagostunder och temaaktiviteter, är för närvarande nedlagt. Det finns starka krafter i Ljungby som arbetar för att biblioteket skall återuppstå.

Biblioteket

Allmänt om Ljungby

Den nuvarande kyrkan invigdes 1875 efter att gamla kyrkan förstörts av brand, 1869, i samband med ett blixtnedslag. Kyrkan var vid tillfället oförsäkrad efter att försäkringsbolaget låtit meddela att man inte kunde klara av en totalskada.

I Ljungby är barnomsorgen uppdelad i tre bitar; skolan, Ljungby förskola och kommunala dagbarnvårdare. I Ljungbyskolan finns Fritids inrättat, som tar hand om våra skolbarn efter skoldagens slut. Ljungby förskola, som är ett föräldrakooperativ, har barn från c:a 1 upp till 6 år. Som ett alternativ finns de kommunala dagbarnvårdarna som tar hand om alla åldersgrupper.

“Ljungby centralskola” vid Bergagård blev i princip beslutad redan före kriget. Bygget kunde dock inte påbörjas förrän i maj -45, och skolan stod färdig den 15 aug. året därpå. Invigningen skedde den 3 oktober 1946 och i tidningsreferaten fick “Ljungby centralskola” beteckningen "den modernaste skolan på Hallands landsbygd".

ur “En bok om Ljungby”

Allaktivitetshus, som från början var en tiondelada.

Skolan

Kyrkan

Barnomsorg

Sockenstugan

Hemsida  |  Allmänt   |   Föreningar   |  Boendet  |   Näringsliv  |   Länkar

Denna sida är utvecklad i ett gemensamt projekt för att främja bevarandet av en levande landsbygd.

Webmaster